• 21.011_so-kinew.jpg
  • 21.011_yu-mah_akasaka.jpg
  • 21.011_tomoya.jpg
  • 21.011_yu-mah_harajuku.jpg
  • 21.011_sakura.jpg

【NEW LESSON】2021年11月からスタートするレッスン!

【新宿校】


21.011_so-kinew.jpg
【新宿校】11月7日(日)より Souki Shintani 18:30〜 4Bst POP 入門がスタート!

【赤坂校】


21.011_yu-mah_akasaka.jpg
【赤坂校】11月7日(日)より Yu-mah 12:00〜 6st SOUL & LOCK 超入門がスタート!

【原宿校】


21.011_tomoya.jpg
【原宿校】11月3日(水)より TOMOYA 17:00〜 Bst POP 入門がスタート!

21.011_yu-mah_harajuku.jpg
【原宿校】11月7日(日)より Yu-mah 15:00〜 Ast SOUL & LOCK 入門がスタート!

【中目黒校】


21.011_sakura.jpg
【中目黒校】11月3日(水)より 宮岸 咲良 21:30〜 Dst THEME PARK 入門がスタート!